Doelstelling

doelstelling
De Stichting Speel-o-theek Ukkie heeft als doel om duurzaam speelmateriaal aan te bieden voor het speelplezier en het bevorderen en stimuleren van de ontwikkeling en motoriek. Speel-o-theek Ukkie biedt voor ieder lid, ongeacht de leeftijd, passend speelmateriaal aan in de vorm van speelgoed, spelletjes of puzzels.

Speel-o-theek Ukkie tracht haar doel als volgt te bereiken:
– aanschaffen verantwoord, duurzaam materiaal
– voorlichting en gerichte adviezen geven aan de leden over het gebruik van het speelgoed/spelletjes
– voorlichting en informatie geven over de Speel-o-theek via de website, regionale dagbladen en social media.
– voldoende vrijwilligers tijdens de openingstijden