Uitleenvoorwaarden

reglementen1. De Speel-o-theek leent uitsluitend uit aan leden van de Speel-o-theek. Het speelgoed is in principe geschikt voor kinderen van 0 t/m 10 jaar.
De gezelschapsspellen is voor iedereen vanaf 1,5 jaar en ouder

2. Bij een lidmaatschap van de Speel-o-theek mag u per keer het volgende lenen: 2 stuks speelgoed, 2 puzzels en 3 spellen. Tevens mag een zogenaamd ‘driehoek-speelgoed’ worden meegenomen.

3. Het lidmaatschapsgeld staat in bijgevoegde tarievenlijst vermeld.

4. De uitleentermijn is drie weken. Verlenging is slechts eenmaal mogelijk op voorwaarde dat het speelgoed niet is gereserveerd. Telefonisch verlengen is uitsluitend mogelijk tijdens de openingsuren (geen voicemail of sms-bericht).

5. De lidmaatschapskaart is geldig vanaf de maand van inschrijving en loopt tot 31 december van het betreffende jaar.

6. Gedurende de zomervakantie kan speelgoed en spelletjes geleend worden, echter wel met de voorwaarde dat al het geleende extra schoon teruggebracht wordt. Extra schoon betekent in dit geval de meegeleverde zakken wassen en het speelgoed met een sopje wassen. Tevens de spelletjes en puzzels met een vochtige doek afnemen.

7. Adreswijzigingen en emailadressen wijzigingen zo spoedig mogelijk doorgeven.

8. De Speel-o-theek verwacht dat u het speelgoed schoon en compleet terugbrengt. Mocht er onverhoopt schade zijn ontstaan, meldt dit a.u.b. bij inlevering. Er wordt een vergoeding gevraagd; dit ter beoordeling van de Werkgroep. Bij grove beschadiging bent u verplicht de vervangingswaarde te betalen, ook dit wordt overlegt met de werkgroep.

9. Mocht bij teruggave blijken dat het materiaal incompleet is, dan vragen wij een bedrag per onderdeel. Mocht het vermiste onderdeel binnen een half jaar worden teruggebracht, dan ontvangt u het betaalde bedrag terug. Indien echter het speelgoed door het verloren onderdeel onbruikbaar is geworden bepaalt de betreffende werkgroep de hoogte van het bedrag dat u als vergoeding moet betalen.

10. Bij overschrijding van de uitleentermijn wordt een boete berekend, zie de tarievenlijst.

11. Er is een mogelijkheid om te reserveren, zie de tarievenlijst.

12. Bij verlies van het uitleenkaartje wordt een vergoeding gevraagd, zie de tarievenlijst.

13. Roken is niet toegestaan in de Speel-o-theek.

14. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

15. Met het uitgeven van een nieuw reglement vervallen de bepalingen van het vorige reglement.

Aangepast op: 5 december 2015